הגיבורים | אז מה אמרת

- "מה אמרת?"
- "מה אמרתי?"
- "לא, פשוט חשבתי שאמרת משהו..."
- "לא..."
- "כן, אני יודע."
- "למה?, חשבת על משהו שאני צריך להגיד?"

- "לא, סתם חשבתי שאמרת משהו... שום דבר."
- "לא, מה?"
- "כלום. "
- "אני יכול להגיד לך משהו אם אתה רוצה."
- "לא. לא, זה בסדר..."
- "לא, לא זה לא בסדר! אתה חבר שלי, ואם ציפית ממני להגיד לך משהו, אז אני אגיד לך משהו!"
- "...טוב. מה אתה רוצה להגיד?"
- "מה שחשבת שאני אגיד."
- "מתי?"
- "מקודם!!!!"
- "חשבתי שאמרת משהו מקודם. אני לא יודע מה אמרת."
- "בטח ציפית שאני אגיד לך משהו ..."
- "ח - ש - ב- ת - י שאמרת משהו!"
- "מה?"
- "לא יודע! אם הייתי יודע, לא הייתי אומר - 'מה אמרת'?"
- "מה אמרתי?"
- "לא!!! פשוט חשבתי שאמרת משהו..."
- "לא!"
- "כן!!, אני יודע!"
-"..."
***
כל הגיבורים | הכריכה האחורית | תגובות, הערות והארות