שׂיר לשבת | עד שהמלוכה תגיע

Steal my heart and hold my tongue.
תגנבי את הלב שלי ותחזיקי בלשוני.
I feel my time, my time has come.
אני מרגיש שהזמן שלי מגיע.
Let me in, unlock the door.
תני לי להיכנס, תפתחי לי דלת.
I've never felt this way before.
לא הרגשתי כך מעולם.
The wheels just keep on turning,
הגלגלים ממשיכים להסתובב,
The drummer begins to drum,
המתופף מתחיל לתופף,
I don't know which way I'm going,
אני לא יודע באיזו דרך אני הולך
I don't know which way I've come.
ואני לא יודע איזו דרך עברתי ולְמה היא הפכה אותי.

Hold my head inside your hands,
החזיקי את ראשי בתוך ידייך,
I need someone who understands.
אני זקוק למישהו שיבין.
I need someone, someone who hears,
אני זקוק למישהו, למישהו שיקשיב,
For you, I've waited all these years.
בשבילך חיכיתי כל השנים הללו.
For you, I'd wait 'til kingdom come.
בשבילך, אני גם אמתין, עד שהמלוכה תגיעה.
Until my day, my day is done.
עד שהיום שלי, שחיי יסתיימו.
And say you'll come, and set me free,
ותגידי שתבואי, שתשחררי אותי לחופשי.
Just say you'll wait, you'll wait for me.
ורק תגידי שאת תחכי, שתחכי בשבילי.

In your tears and in your blood,
בתוך דמך ובתור הדמעות שלך,
In your fire and in your flood,
באש שבתוכך, בתוך ההצפות שבפנים,
I hear you laugh, I heard you sing,
אני מצליח לשמוע את הצחוק שלך, את השיר שלך,
I wouldn't change a single thing.
אני לא ארצה לשנות בך דבר.
The wheels just keep on turning,
הגלגלים ממשיכים להסתובב,
The drummer begins to drum,
המתופף מתחיל לתופף,
I don't know which way I'm going,
אני לא יודע באיזו דרך אני הולך
I don't know which way I've come.
ואני לא יודע איזו דרך עברתי ולְמה היא הפכה אותי.

For you, I'd wait 'til kingdom come.
בשבילך, אני גם אמתין, עד שהמלוכה תגיעה.
Until my day, my day is done.
עד שהיום שלי, שחיי יסתיימו.
And say you'll come, and set me free,
ותגידי שתבואי, שתשחררי אותי לחופשי.
Just say you'll wait, you'll wait for me.
ורק תגידי שאת תחכי, שתחכי בשבילי.
Just say you'll wait, you'll wait for me.
ורק תגידי שאת תחכי, שתחכי בשבילי.
Just say you'll wait, you'll wait for me.
ורק תגידי שאת תחכי, שתחכי בשבילי.
Just say you'll wait, you'll wait for me.
ורק תגידי שאת תחכי, שתחכי בשבילי.

Coldplay / 'Till Kindtome Come
***
כל השירים | הציעו שירים מתורגמים משלכם | רשימת ההשמעה